Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ, İSG UZMANI BERİVAN ÖRÜÇ İLE KONYA’DA YAŞANAN DEPREM HAKKINDAKİ RÖPORTAJIMIZ

Konya’da yaşanan depremi nasıl yorumluyorsunuz?

Konya’da meydana gelen depremin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptamışlardır. 08 Kasım tarihinde  20.43’te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin Konya ve çevresinde tarihin en büyük depremi olarak görülüyor. Deprem sonrası en büyüğü 3,9 olan 40 artçı sarsıntı oldu. AFAD, yapılan incelemede 2 yapının yıkıldığını, 1 yapının acilen yıkılacağını, 9’u ağır hasarlı olmak üzere toplam 66 yapıda depremin etkisiyle hasar oluştuğunu açıkladı.

Deprem Risk Haritasına Göre Konya Hangi Risk Grubunda Yer Alıyor?

Türkiye fay haritası baz alındığında ülkedeki riskli bölgeler 5 gruba ayrılırken, bu gruplardan 1’inci sırada yer alanı yüksek riskli, 5’inci grupta yer alan bölge ise düşük riskli olarak belirtiliyor

Türkiye deprem haritası incelendiğinde deprem riskinin en az olduğu gruplar olan 4’üncü ve 5’inci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman şeklinde gösteriliyor.

Konya’ da düşük riskli bölgede yer alır . Ancak yanlış bir algı oluşturmasın. Konya ve çevresinde hiç deprem olmaz, Türkiye’nin en sağlam yeri diye düşünmemeliyiz. Konya fayı, tuz gölü fayı mevcut. Sık sık deprem olmaması bu fayların harekete geçmeyeği anlamına gelmez. Türkiyenin her bölgesi deprem riski teşkil ediyor. Bu nedenle önlemlerimizi almamız gerekiyor.

Kaç türlü deprem vardır?  Konya’da olan deprem hangi tür depremdir?

Depremlerioluş sırasına göre sınıflandıracak olursak, 3 ana gruba ayırabiliriz:

Birinci grupta yer alan tektonik depremler, bir fay hattı üzerinde meydana gelir. Dünyanda olun depremlerin yaklaşık %90 ‘ı bu tür depremlerdir. Ülkemizdeki depremlerde bu deprem türüne girmektedir.

İkinci grup olan volkanik depremler, yerkabuğunu içerisinde ‘’mağma’’ dediğimiz yerin altındaki erimiş maddelerin yeryüzüne çıkarken çıkardıkları gazların fiziksel ve kimyasal olarak patlaması sonucu meydana gelir. En çok İtalya ve Japonya’da görülür.

Üçüncü grup ise çöküntü depremlerdir. Yeraltındaki boşluk, maden, oyuk, mağara ve toprağın çökmesiyle oluşan depremlerdir. Yakın çevreleri sarsan, enerjileri az olan  büyük hasarlara yol açmayan depremlerdir. Konya da hem tektonik hem volkanik depremler gerçekleşebilir. Bunun araştırılması gerekmektedir.

Depremden Korunmak İçin Ne Gibi Önlemler Alabiliriz?

Deprem oluşma riski kaçınılmazdır. Ancak vereceği zararları minumuma indirebiliriz. Bunun için yapı inşasına başlamadan önce uzman kişiler aracılığı ile  zemin etütü ile zemin kontrol etmeliyiz. Yapılarımızı deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde tasarlayıp inşa etmeliyiz. Yapımda doğru miktar ve kalitede malzeme kullanımına dikkat etmeliyiz.Evlerimizi dekore ederken dolapllar duvarlara montelenmeli, ağır malzemeler aşağıya, küçük ve daha hafif olanlar ise üst katlara yerleştirilmeliyiz. Deprem anında nasıl davranacağımız konusunda öceden planlama yapmalıyız. İş yerlerimiz için Acil Durum Eylem Planı hazırlayarak yılda en az 1 defa tatbikat yapmalıyız.Acil durum çantası hazırlayıp evin her köşesinde rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir yere koymalıyız.

Deprem Sırasında Nasıl Davranmalıyız?

Deprem sırasında öncelikle sakin olmalıyız. 

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayıp, balkonlara çıkmamalıyız.

Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.  Korku ve stres sırasında bazen bu tarz istenmeyen durumlar ile karşılaşabiliyoruz.

 Kesinlikle asansör kullanmamalıyız.

Yüksekliği 1.5 metreyi geçmeyen bir cismin yanına cenin pozisyonunda yatıp, hayat üçgeninin oluşmalıyız

Masa benzeri sağlam bir koruyucunun altına girebiliriz (bina ve oda içindeki en güvenli yer tespit edilmeli ve bilinmelidir). Başınızı saklayıp ve hareket etmeden sarsıntının bitmesini beklemeliyiz.

 Pencere ve cam eşyalardan uzak durmalıyız.

Kayabilecek veya devrilebilecek kütüphane, dolap ve diğer eşya ve malzemeden uzak durmalıyız.

Sarsıntılar bittikten sonra emniyetli bir şekilde önceden tespit edilen yerlere gitmeliyiz. (SAKİNE DEMİR)