Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

YENİCEOBA’DA İLKOKUL TARİHİ

Yeniceoba’da ilkokul tarihinin ne zamandan itibaren başladığına dair net bir bilgi yoktur. 1872 tarihli Konya Salnamesinde Esbkeşan Kazasında (Kulu-Cihanbeyli-Altınekin-Eskil) 40 köyde toplamda 43 adet sıbyan mektebinin (ilkokul) olduğu belirtilmektedir. Osmanlı döneminde ilkokul eğitimi genelde camilerde yapılıyordu. Daha sonra ilkokul binası yapılıyordu. Yeniceoba’da cami inşaatı 1854 yılında yapılmıştır. Yeniceoba’da ilk öğretime başlama ve ilkokul binasının inşaatının 1854-1872 yılları arasında yapıldığı kanısına varılabilir. 1929 tarihli Yeniceoba Emlak Defterinde ilkokul binası 106. Sırada kayıtlıdır. Defterde kerpiç bina olduğu yazılıdır. İlkokulun bulunduğu yerde Merkez Caminin bahçesinde cami ile şadırvan arasındaydı.

1933 yılında taştan yapılan yeni binasına taşındı. Burada 1969 yılına kadar eğitim devam etti. 1969 yılında inşaatı yapılan Atatürk İlkokulu Binasına taşındı. Eski taş bina Belediyenin 2 katlı lojmanlarının yapılması ile yıkılmıştır. Eski kerpiç binada eğitim gören öğrencilerin bilgileri bulunmamaktadır. 1933 yılında yapılan binada eğitim gören öğrencilerin bilgileri günümüze ulaşmıştır.

Taş binada eğitim görüp 1934 yılında ilk mezun olan erkek öğrenci Ömer oğlu Mustafa Koyuncu (Dğ.1922)’dur. Aldığı dersler ve notları: (Türkçe)-Pekiyi, (Tarih-Coğrafya-Yurt Bilgisi)-Pekiyi, (Hesap-Hendese)-Pekiyi, (Resim)-Pekiyi, (Hayat Bilgisi)-Pekiyi

Mezun olan ilk kız öğrenci Mustafa kızı Şadan Ergin’dir. 1945 yılında mezun olmuştur. Aldığı dersler ve notlar: (Türkçe)-İyi, (Tarih-Coğrafya-Yurt Bilgisi)-Orta, (Hesap-Hendese)-Orta, (Resim)-Orta, (Hayat Bilgisi)-Orta

1921 yılında Yeniceoba’da ilk öğretmenlik yapan Memduh Yavuz Süslü’dür.

Yeniceoba’da 1944 yılında öğretmenlik yapan ilk bayan Konya’lı Fatma Şakire Çıtay’dır.

1970 li yıllardan sonra yapılan 12 Eylül ve Cumhuriyet İlkokulu ile Yeniceoba’da ilkokul sayısı üçe çıkmıştır.

(HAYRETTİN KART)