Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

TÜRK HAVA KURUMUNDAN ÇİFT MAAŞ ALAN KAYYUM HEYETİ

16 Şubat 1925’de Türk Tayyare cemiyeti olarak Atatürk’ün emriyle kurulan THK, uzun yıllar amacı doğrultusunda maalesef gelişimini sağlayamadı. 2010 yılından sonra ise THK, yönetim krizi ve borç batağına saplandı. Devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Ekim 2019’da idaresine mahkemece yönetim kayyum heyeti atandı. Bilindiği üzere kamu yararına çalışan bir kurumdur. Bu kurum Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda uçakları kullandırmış bir kurumdur. Atatürk gerçekten havacılığa ve savaşın havacılıkta daha ileri götürebileceğini gördüğü için, Osmanlı döneminde kurulmuş olan Donanma Cemiyeti’nin tüm varlığını bu kuruma devretmiştir. 1925 yıllarında donanma piyangosu olarak adlandırılan milli piyango gelirleri de bu kuruma devredilmiştir.

Şu an Ankara Etimesgut’ da yer alan traktör fabrikası o dönemlerde THK’nın kurduğu uçak fabrikasıydı. 2010 yılında kurulan Türk Havacılık Kurumu Havacılık Vakfı üniversite kurmak amacıyla kuruluyor. Yüklü miktarlarda ipotek karşılığı krediler alınıyor. Bu krediler zamanında ödenemeyince kurum faiz sarmalına giriyor ve böylece borç üstüne borç birikmiş oluyor.

Bugün itibariyle THK’nın 1 milyar 600 milyon TL borcu bulunmaktadır. Buna karşılık ise 1.400’e yakın mülkü bulunmaktadır. THK’nın sahip olduğu değerler kurumun borcunu fazlasıyla karşılayacak durumdadır. THK’nın denetimsizlikler bugünkü duruma gelmesine sebep olmuştur. Ülkeyi yönetenlerin de bu kuruma ilgi göstermemesi maalesef THK’nın bugünkü duruma gelmesine sebep olmuştur. Hükümet 5 milyon dolar ödeyerek bu kuruma ait uçakları revize etmiş olsaydı, orman yangınlarına büyük katkı sağlayacaklardı.

2019 yılında Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla THK’na atanan üç kişilik kayyum heyeti üyeleri, kamudan en az iki maaş almaktadırlar.

THK’na kayyum atayan mahkeme, kayyum heyeti üyelerinin her birine aylık 4.000 TL ücret takdir ediyor. Bu heyette yer alan kayyumlar şunlardır;

1- Cenap Aşçı (Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı)

Görevi: THK Kayyum Heyeti Başkanı, ayrıca kamudan müsteşarlık maaşı da alıyor. Aşçı’nın da aylık aldığı maaş tutarı 14.000 TL’yi buluyor.

Kayyum heyeti başkanı Cenap Aşcı, bugünlerde kendisini atayan mahkemeye başvurarak atandığı görevden affını istemiştir.

İstifa dilekçesinde; orman yangınları döneminde hem kendisinin hem de kurumun hedefe konularak kurban edilmek istendiğini beyan etmiştir. İstifa nedeninin ise kurumu batıranların ve bunlarla birlikte hareket eden mihrakların saldırılarının devam ediyor olmasını, bazı yandaşların ve tefecilerin kurum gelirleri üzerinde baskı oluşturması gibi sebeplerin etkili olduğunu açıklamıştır. Ayrıca hükümetinde kuruma bağlı kuruluşlarda kadrolaşmaya devam etmesi gibi etkenlerinde istifa olayını hızlandırdığı kamuoyu tarafından tahmin edilmektedir. Bu belirtilen gerekçelere ilave olarak da THK’ya ait üniversitenin çok ciddi sorunlarının olması, kuruma ait gayrimenkuller üzerinde şaibeli mal edinmelerin devam etmesi gibi sebeplerde Aşcı’nın istifa etme sürecini körüklediği tahmin edilmektedir.

2- Hacı Abdullah Kaya

Görevi: THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığından müsteşar maaşı alıyor. Müsteşar maaşı yaklaşık olarak 10.000 TL civarındadır. THK’dan da 4.000 TL maaş alıyor. Böylece aylık geliri 14.000 TL’yi buluyor. Aynı zamanda YÖK üyeliği görevini yapıyor. YÖK’ten ücret almadığını beyan ediyor.

3- Adan Zengin

Görevi: THK Kayyum Heyeti üyesi, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde işlem ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini yürütüyor. Bu görevden yaklaşık 13.500 TL maaş aldığı tahmin ediliyor. Zengin, THK Kayyum Heyeti üyeliğinden de aylık 4.000 TL ücret alıyor. Böylece Zengin’in aylık kazancının 17.000 TL civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak; mahkemenin vakit kaybetmeden bu kuruma yeni bir Kayyım heyeti görevlendirmesi, belirlenen heyetin de 45 gün içinde kurumu olağanüstü genel kurula götürerek, yeni yönetim kurulunu belirleyip, kayyım heyeti yetkilerini bu yeni yönetimi devretmesi en akılcı çözüm olacaktır.

                                                                                                       Mehmet Emin ARKOÇ

                                                                                                          GELECEK PARTİSİ   

                                                                                              KONYA İL BAŞKAN YARDIMCISI