Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

Küresel salgın eğitim sürecimizi nasıl etkiledi

Ülke ve dünya gündemini meşgul eden küresel salgın süreci, bizleri tamamen karmaşanın hâkim olduğu bir karanlık ortama doğru sürüklüyor.

Tam bir yıldır evlerimizdeyiz. Mutlu olduğumuz ve alıştığımız pek çok etkinliklerimizden ve gündelik yaşantılarımızdan mahrum kaldık. Daha da kötüsü, bazılarımız işini, bazılarımız sağlığını ve en kötüsü de bazılarımız hayatlarını kaybetti. Bildiğimiz, öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz yaşam şekillerini mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Yeni bir ruhsal durum içerisinde, yeni bir sosyal ve ekonomik yaşama doğru yürüyoruz, yürüyoruz da bu yeni yaşama nasıl ve ne şekilde yürüdüğümüzü, hala bir türlü anlayamıyoruz ve algılamak da istemiyoruz. Bu yeni durum hem eğitime bakışımızı hem de öğrenme biçimlerimizi etkiliyor ve değiştiriyor. Öyle ki, eğitime dair; evimizde, okulumuzda, sokağımızda, sohbetimizde geliştirip davranış haline dönüştürdüğümüz ve kurumsallaştırdığımız davranış kalıpları birer birer değişiyor, Çocuklarımızla kurduğumuz eğitime yönelik ilişkilerimiz başkalaşıyor, ayrıca çocuklarımızın okullarına ve eğitimlerine yönelik ilişki şekillerimiz de değişiyor.

Bu zorunlu değişim sonucunda, öğretmene, okula ve eğitim toplumuna karşı nasıl davranacağımızı da karıştırıyoruz. Biz eğitimcilerin hem veliye hem de eğitim ile ilgilenen topluma karşı farklılaştığına da şahit oluyoruz. Örneğin, akademik olarak yapılan onca bilimsel araştırma ve öneriler, eğitim karar vericilerinin aldığı onca kararlar, eğitime katkı vermek için tüm eğitim paydaşlarınca geliştirilen onca stratejiler; küresel salgının bitimiyle acaba eski durumlarına dönebilecek mi, her şeye kaldığımız yerden devam edebileceğimizi mi düşünüyoruz…

Diyebilirim ki; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta önemli bir iddiamı dile getiriyorum; III. Dünya Savaşı şu anda, toplamı iki gramı geçmeyen bir virüs ile devam ediyor. Önceki iki savaştaki kadar belki çok insan öldürmedi veya öldürmüyor, ama bilinen tüm insanlık kazanımlarını öldürüyor, değiştiriyor, apaçık yepyeni bir dünya yaratıyor ve yeni eğitim kodları oluşturuyor.