Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

Hayvanların Bakımı ve Süt Üretimi

Tarih boyunca beslenme ihtiyacımızın giderilmesinde hayvansal kaynaklı besinler önemli  bir yer tutmuştur. Yerleşik hayata geçişle birlikte toprağın işlenmeye başlanması hayvancılığın gelişmesine pozitif etki etmiştir. Ticari hayatın başlamasıyla beraber hayvancılık daha da önem kazanarak nüfusun önemli bir kısmının geçim kaynağını oluşturmuştur. Çiftlik hayvanlarının bakımı hakkında bilgiler veren Hayvancılıkla uğraşan Emrah Yılan, “İşletmem de en çok önem verdiğim  şey aşılardır. İlk olarak aşı takvimimi düzenli olarak takip eder gerekli aşıları zamanın da  yaparım. Diğer bir husus ise  malum meralarımız son senelerin kurak geçmesinden dolayı eskisi gibi verimli değil. Bu yüzden  hayvanlara gerekli zamanda yemleme ve vitamin takviyesi yapmalıyız.” dedi

“İneklerde Süt Üretimi Nasıl Arttırılır”

Holstein Alaca Kırmızı veya Siyah: Dünyanın en çok süt veren ırkı ünvanına sahip olan Holstein ırkından günlük 85 litre süt elde edilmektedir. Ancak bu verimin korunması için çok iyi beslenmesi gerekir.  Ortalama günlük 30 kilo süt veren büyükbaş hayvan cinsleri denildiğinde en çok tercih edilen, Simental başta olmak üzere Montofon ve Holstein cinsi hayvanlardır. Süt üretiminin arttırılmasına yönelik bilgiler veren Yılan, “İneklerde süt verimini artırmak için, günde hayvan başına bol taneli olmak kaydıyla 18 kg mısır silajı, 5 kg saman, 11-12 kg 21 proteinli bir süt yemi ile 25 litreye yakın süt alınabilir.  Daha yüksek süt almak istiyorsanız standart süt yemlerinin üzerinde özel çiftlik yemlerini deneyebilirsiniz. Diğer bir alternatif ise 21 proteinli 11 kg süt  yemine ilave olarak günde 2 kg kadar da mısır kırması verebilirsiniz.  Tabi elinizde yonca olmaması nedeniyle 30 kg süt verimini yakalamak çok zor görünüyor. Yonca olsaydı samanı 2 kg yapıp yoncayı da 4 kg vererek bu iş daha kolay olacaktı.”ifadelerini kullandı.

“Yem Maliyeti Çok Yüksek”

   Süt sektörü de hayvancılık sektörünün gelişmesine paralel olarak gelişmiş olup, süt ürünleri              üreticiliğinin başlamasıyla süt sektörü doğmuştur. Yılan, “Hayvanlar da süt verimliligini artırmak için  ot çeşidi zengin bi meraya sahip olmak lazım  veya sulu arazimiz olacak reygiras, fiğ, yonca gibi yeşiligimizin olmasi lazım . Yemlemenin de faydası var ama yem maliyetleri çok yüksek.” ifadelerini kullandı.  East  Friesian, Laucane ve Assaf en yaygın süt üretiminde tercih edilen koyun ırklarıdır.

Koyun olarak Tahirova, ivesi, keçi olarak Sanem, Halep keçisi ırkı hayvanlar süt verimi yüksektir. Bu hayvanlar bölgemize uyum sağlayamayan ot çeşidi zengin meralar gerektiren ırklar. Bizim bölgemize koyun olarak akkaraman dediğimiz keçi olarak maltiz uyum sağlıyor.