Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

GÜBRELEME VE İLAÇLAMADA KONYA OVASINDA DRONLAR KULLANILACAK

Yeniceoba Yıldız tarımın öncülüğünde Huma Flyagro’ya ait Dronla Konya Ovasında ilk defa arpa tarlasında yaprak gübrelemesi ve yabancı ot ilaçlaması yapıldı.

Yeniceoba Yıldız Tarım Danışmanı Dr. Mevlüt ŞAHİN, amaçlarının yeni tahıl çeşitlerini, modern teknolojileri ve yenilikleri Konya ovasında tanıtmak ve yaygınlaştırma olduğunu söyledi. Bu gün yaptıkları çalışmada her geçen gün dünyada yaygınlaşan dronlarla ilaçlama ve gübreleme uygulamalarını göstermek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Ayrıca, arpa tarlasında kullanılan dronun 50 dekar arazide 50 litre su ile 50 dakikada yaprak gübresini ve yabancı ot ilacı uygulamasını başarı ile tamamladığını da ifade etti.

Yeniceoba Yıldız Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise, özellikle buğdayda süne ve kımıl mücadelesinde, mısırda ve şeker pancarında traktörün tarlaya giremeyeceği durumlarda dronların havadan ilaçlama ve gübreleme yaparak çaresizliğimizin çaresi olabileceğini söyledi.

Yapılan tarla uygulamasına, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, Yeniceoba yöresinden çok sayıda çiftçi ile tohum ve ilaç firmaları temsilcileri katıldı. Başkan Veysel Akbulut Cihanbeyli Ziraat Odası olarak bölgede dronla ilaçlama konusunda araştırma ve planlama yaptıklarını ve bu konuda oda olarak öncülük edeceklerini söyledi.

Dronlar her ne kadar son yıllarda popüler olduysa da 1900’lü yılların başında askeri amaçla kullanılmışlardır. ABD’nin Vietnam Savaşında dronları kullandığı bilinmektedir. Günümüzde ise Dronlar tarımda haritalama, ölçüm, gübreleme, hastalık ve zararlı tespiti, ilaçlama, fırtına hasarını kontrol etme, ürünün fizyolojik gelişimini izlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca; uzaktan algılama ve bitki izleme teknikleri, su stresi, verim ve olgunluk zamanlarının belirlenmesi, yabancı ot tür ve yoğunluk belirlenmesi, flora tespiti, su kaynaklarının kontrolü ve işçilerin gözetlenmesi de bu araçlarla kolayca yapılabilmektedir.

Küresel Pazar analizleri, tarımsal drone pazarında 2024 yılına kadar 1 milyar dolarlık satış olacağını öngörüyor ve 2024 yılına kadar olan zaman diliminde, çiftçilerin dron kullanımında dron yazılım ve mekanizasyonundaki teknolojik gelişiminin %70 oranında arttıracağı ve 200.000 adet civarına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Püveriztörle yapılan ilaçlamalarda kullanılan teknoloji eski olduğundan, ilaçların etkinliğinin arttırılması için mecburen daha fazla ilaç ve su kullanılmakta, çevreye ve insan sağlığına zarar verilmektedir. Aynı zamanda ürünler zarar görmekte, tarla toprağı sıkışmakta, daha fazla yakıt ve zaman harcanmaktadır.

Oysa Dronla ilaçlamada traktörle yapılabilecek ilaçlamaya kıyasla daha hassas ve hızlı bir çalışma ile maliyet düşürülebilmektedir. Günümüzde kullanılan orta seviye bir dron, 10 litre su ile 10 dakikada 10 dekar araziyi ilaçlamayabilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır. Deposundaki karışım bittiği noktayı koordinat sistemi ile belirleyerek tekrar ilaçlamaya başladığında aynı noktadan ilaçlama yapabilmektedir. Ayrıca tarla içerisinde traktör dolaşmayacağından ürüne de zarar verilmemiş ve toprağı da sıkıştırmamış oluyor. Kullanılan ilaçtan %30 tasarruf sağladığı da bilinmektedir.