Yeniceoba Gazetesi

Bölgenin Nabzı

COVİD-19 SALGINININ RUH SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Sağlık genel olarak bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik hali olarak tanımlanır. Ruh sağlığını tanımlamak, beden sağlığını tanımlamaktan daha zordur. Çünkü ruh sağlığı daha komplike bir yapıdadır.

Ruh sağlığını çok genel bir ifadeyle tanımlayan Psikolog Zeynep Dogruel, “Bilişsel, duygusal ve davranışsal iyilik halidir diyebiliriz. Erken çocukluktan, hatta anne karnından ölüme kadar olan bir süreci içerir. Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresi ile denge ve uyum hali olarak da ifade edilebilir. Burada bahsedilen denge ve uyum katı ve değişmez değil, esnek ve var olan şartlara göre değişkenlik gösterir.” ifadelerini kullandı.

Duygu, düşünce ve davranışlarımızda zaman zaman, değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik özellikleri görülebilir. Bu gayet normaldir. Dogruel, “Ruh sağlığımızda bir bozulmanın yaşandığını düşünmemiz için duygu, düşünce ve davranışlarımızdaki tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizliklerin sürekli ve tekrarlayıcı olması, günlük hayatımızı, verimli çalışmamızı en önemlisi de kişiler arası  ilişkilerimizi bozması gerekmektedir. Durumun böyle olduğunu düşündüğümüzde ve hissettiğimizde ilk yapmamız gereken şey, bir ruh sağlığı uzmanına danışmak olmalıdır.” dedi.

Salgında Ruh Halimiz Ne Derece Etkilendi

Salgınlar, pek çok sıkıntılı duygunun yoğun olarak yaşandığı dönemlerdir. Yoğun yaşanan olumsuz duygular var olan ruhsal sorunların artmasına ya da daha önce olmayan ruhsal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Baş etmekte zorlanılan duygular ve özellikli durumlar genellikle: belirsizlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük, izolasyon, duygusal paylaşımdan uzak kalma, korku, yalnızlık, endişe, üzüntü, damgalanma olarak sayılabilir.

Dogruel, “Covid-19 virüsü iki şekilde sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Birincisi: virüsün doğrudan oluşturduğu bedensel sağlık problemleri, diğeri ise hissedilen sıkıntıdan ve geleceğe ilişkin belirsizlikten kaynaklanan: uykusuzluk, panik atağı yaşama ya da panik bozukluk, sağlık kaygısı, aşırı kontrol davranışları, alkol ve madde kullanımında artış olarak sayılabilir.” şeklinde konuştu.

Covid-19 sadece bir medikal sağlık krizi olarak değil, aynı zamanda akıl sağlığı için de acil durum olarak düşünülmelidir. Bulaşıcı hastalıklar sadece bireylerin fiziksel sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda enfekte olsun olmasın tüm nüfusun psikolojik sağlığını ve refahını da etkilemektedir.

Salgının ilk zamanlarında virüsün ortaya çıkardığı fiziksel sonuçlar daha çok dikkat çekmiş ve ruh sağlığı sonuçları üzerinde durulmamıştır. Ancak, salgın sona erse bile normal hayatımıza geri döndüğümüzde psikolojik etkileri muhtemelen aylarca hatta yıllarca sürecektir.

“Ruh Sağlığımızı Korumanın Yolları”

● Günlük rutin işlerle uğraşmaya devam edilmeli, çalışma düzeni yeni şartlara göre ayarlanmalı.

● Düzenli uyumaya,  yatma ve uyanma saatlerine özen gösterilmeli.

● Normal düzendeki  hobilere devam edilmeli, bol kitap okunmalı ve müzik dinlenmeli.

●Mümkünse bir hobi edinilmeli.

●Egzersiz yapılmalı, kalabalıktan uzak doğa yürüyüşleri tercih edilmeli. Evde spor yapma alışkanlığı kazanılmalı.

●Bağışıklık sisteminin düşmemesi için düzenli ve dengeli beslenilmeli. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar terk edilmeli.

● Pandemi sürecinde doğru kaynaklardan bilgi alınmalı. Psikolojimizi bozacak, sosyal medyada kaynağı belli olmayan dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemeli.

● Koronavirüs ile ilgili edindiğimiz bilgileri aile bireyleri ile paylaşırken dikkatli olunmalı. Özellikle çocuklara kaygı düzeyini artıracak bilgiler verilmemeli.